Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-07-01
Till innehåll

Gård/Gem. utrymmen > Pergolan


Pergolan


I Tobaken 2 ligger vår populära, nyrestaurerade pergola. Pergolan är tillgänglig för alla medlemmar. Önskar du ensam disponera hela pergolan för t.ex. kalas eller annan sammankomst, måste du boka den i god tid då den sommartid är mycket populär. Pergolan får inte användas till kommersiella aktiviteter t.ex. privat loppis eller liknande. Bokar gör du genom att sätta upp en lapp på staketet i pergolan. Ange vem du är (namn och det 3-siffriga lägenhetsnumret) och vilken tid (datum och klockslag) du vill boka pergolan. Du ansvarar för att pergolan är avstädad efter användning. Glöm inte att ta bort bokningslappen efteråt!

Observera att de möbler som tillhör pergolan inte får flyttas från pergolan!

Tänk på att pergolan inte är någon lekplats!Tillbaka till innehåll