Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-07-01
Till innehåll

Din lägenhet > El


El i din lägenhet

 
Elbolag
Fortum  ansvarar för elnätet i vår Bostadsrättsföreningen.
 
Elleverantören till er lägenhet kan också vara Fortum, men ni har möjlighet att välja annat bolag efter eget önskemål. 
 
Elmätaravläsning
Avläsning av elmätare görs av Fortum genom fjärravläsning, vilket möjliggör en individuell redovisning för varje lägenhet.
 
Säkringar/ jordfelsbrytare
El-centralen i din lägenhet är försedd med automatsäkringar.
Om en säkring löser ut, kontrollera då vad den betjänar, koppla bort anslutna utrustningar och koppla sedan in en i taget tills du kan avgöra vad som orsakat felet.
Om jordfelsbrytaren löser ut, stäng av alla säkringar, återställ jordfelsbrytaren och koppla in en säkring i taget  tills du kan avgöra vad som orsakat felet.
Kvarstår problemet efter ovanstående åtgärder, kontakta vicevärden eller någon i styrelsen om ni behöver komma åt huvudsäkringarna i elrummet.

Tillbaka till innehåll