Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-07-01
Till innehåll

Din lägenhet > Överlåtelse o flytt


Överlåtelse av lägenhet och avflyttning


 
Överlåtelse
 
Överlåtelsen (försäljningen) av bostadsrätt träder i kraft när styrelsen godkänt köparens medlemskap.
Överlåtelsehandlingarna sänds till Riksbyggen, som vidarebefordrar den till styrelsen som fattar beslut vid nästkommande sammanträde.

Överlåtelsehandlingarna sänds till:
Riksbyggens EKC
Hyresgruppen
Box 540
721 09 Västerås
 
 
Avflyttning
 
(§) I samband med avflyttning måste en avflyttningskontroll genomföras. Denna kontroll bekostas av föreningen och innebär en kontroll av att inget otillbörligt har gjorts i lägenheten, t.ex. ombygge som inte godkänts av styrelsen eller som kan påverka fastigheten negativt.

(§) Säljaren ansvarar för att beställa kontrollen. Det görs till föreningens tekniske förvaltare Caroline Rehn, tel 08-602 37 43, eller mail caroline.rehn@riksbyggen.seBeställ kontrollen minst åtta veckor före avflyttning. Vid avflyttningskontrollen ska säljaren närvara.
 
 
Vid avflyttning ska man tänka på följande:
 
Lämna över alla lägenhetsnycklar och nyckelbrickor till köparen.

Om ni har en garageplats ska denna sägas upp i god tid både till Riksbyggen och styrelsen.

Om ni haft ett extra förråd ska detta förråd sägas upp i god tid till både Riksbyggen och styrelsen och nycklarna till förrådet återlämnas till styrelsen.
Enklast görs det genom att lägga dem i ett kuvert i styrelsens brevlåda i portalen mellan Tengdahlsgatan 45 och 47. 
Glöm inte att ange lägenhetsnummer (3-siffriga), namn och förrådsnummer! 
 
Lämna  alla s.k. Pac-brickor till tvättstuga, garage och soprum till köparen.
Normalt är det 2-3 stycken brickor. Omprogrammering görs av föreningen.
 
Säg upp elavtal. 
Säg upp bredbandsanslutningen hos Ownit och avsluta ev. mailbox och hemsida.
(Om ni flyttar till annat boende som har Ownit som leverantör  meddelar ni bara Ownit att ni flyttar).

För större skymmande saker som ni vill slänga måste ni själva  arrangera transport till återvinningscentral. Inga möbler, mattor, motionsutrustning, färg, vitvaror etc. får ställas in i soprummen.
Tänk på att det inte är tillåtet att i sopkärlen lägga in saker som sticker upp över kanten!


Inflyttning

Den boende som flyttar in kommer att  i sin brevlåda vid tillträdesdagen få en översiktlig information om föreningen och vissa användaruppgifter specifika för den som flyttar in.
(§) Om bostadsrätten är försedd med markis, så ska det befintliga markisavtalet överlåtas till köparen, se Markiser.
Mer detaljerad information finns under respektive område här på hemsidan.


Tillbaka till innehåll