Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-10-15
Till innehåll

Vattenskador


Våra hus har åldrats en hel del sedan de byggdes och en tydligt indikator på detta är att antalet vattenskador i våra lägenheter ökar markant. Det hittills vanligaste orsaken till vattenskada är skadat ytskikt i närheten av golvbrunnen i badrummet.
Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för underhållet i lägenheten. Se Din lägenhet/förebyggande underhåll för tips om underhåll och kontroll.
En vattenskada är en besvärlig, tidsödande kostsam process för alla drabbade, här nedan beskrivs hur du skall agera vid en misstänkts skada och det vanligtvis går till.

 
Vid vattenskada eller misstänkt vattenskada
 
Kontakta styrelsen omgående.
Anmäl skadan till ditt Hemförsäkringsbolag.
 
Styrelsen anmäler skadan till föreningens Fastighetsförsäkring och Bostadsrättsförsäkring.
Den boende behöver inte själv anmäla skadan till dessa bolag.

Du blir kontaktad av en skadesanerare för utvärdering av skadan. Utvärderingen kommer sen att utgöra underlag för försäkringsbolagens bedömning av skadan.

 
Åtgärder vid konstaterad vattenskada
 
Vid konstaterad vattenskada kommer skadat område att rivas och torkas ut. Detta utförs av ett företag som försäkringsbolagen och styrelsen anvisat (tar 2-8 veckor beroende på skadans omfattning).
Därefter sker en återbyggnad till tidigare standardnivå (tar ytterligare 2-8 veckor beroende på skadans omfattning). Önskar du standardhöjning får du själv betala mellanskillnaden.
Det optimala är att den entreprenör som utfört utrivningen och upptorkningen också utför återställandet. Om den boende trots detta vill anlita annan entreprenör för återställandet, så måste den boende fylla i en ny ansökan som reglerar hur detta genomförs. I ansökan ska det också framgå om det utförs någon renovering i samband med återställandet.
Följande blankett ska användas vid ansökan: Ansökan för återuppbyggande efter vattenskada.

   
Skadereglering (ekonomisk)
 
Din Hemförsäkring kan ersätta lösöre som skadats i samband med vattenskadan (minus självrisk och åldersavdrag, hör med ditt försäkringsbolag).
 
Bostadsrättsförsäkringen kan ersätta skada på ytskikt och den fasta inredningen (minus självrisk och åldersavdrag).
 
Fastighetsförsäkringen kan ersätta rivning och uttorkning samt eventuella skador på bjälklag mm.

 
Åldersavdrag
Ditt försäkringsbolag gör åldersavdrag på ytskikten i din lägenhet. Du får då själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för återställandet.

 
Skadeståndskrav
 
Om du anses ha vållat vattenskadan kan du bli skadeståndsskyldig både mot bostadsrättsföreningen och grannarna i fastigheten. Genom ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan du få hjälp att hantera sådana skadeståndskrav.
Tillbaka till innehåll