Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-07-01
Till innehåll

Din lägenhet > Andrahandsuthyrning


Andrahandsuthyrning


 
(§) För att få hyra ut lägenheten i andra hand måste du ha ett godkännande av styrelsen. Andrahandsuthyrningen gäller endast uthyrning till samma hyresgäst under hela hyresperioden.
 
(§) Det är inte tillåtet med korttidsuthyrningar, dvs dag-, vecko- eller månadsuthyrning som är kommersiell eller av karaktären ”rum att hyra” eller ”internetuthyrning”. (Hyresnämnden i Stockholm har sagt nej till sådan uthyrning).
 
Normalt tillåts en uthyrningsperiod på 1 år. Det finns dock möjlighet att förlänga uthyrningen efter förnyad ansökan.
 
Skicka in en skriftlig ansökan till styrelsen med angivande av tid och skäl till uthyrningen (finns särskild blankett för detta).
 
Sänd in ansökan i god tid, dock minst sex veckor före uthyrning eller förlängning av uthyrningen.
Tillbaka till innehåll