Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-07-01
Till innehåll

Vår förening > Föreningsstämma


Föreningstämma

Föreningssstämma skall genomföras senast 6 månader efter räkenskapsårets slut. Föreningens räkenskapsår är 1 september - 30 augusti. Plats och tid för föreningsstämman meddelas i kallelse som delas ut till samtliga medlemmar och sätts upp på anslagstavlor. Endast en röst per lägenhet.

Ombud
Om du inte själv kan deltaga på föreningsstämman, kan du företrädas av ett ombud med skriftlig fullmakt. Ombud kan endast vara medlem, make, maka, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och endast företräda en annan medlem.

Motioner
Som enskild medlem kan du påverka ditt boende genom att lämna in motioner till föreningsstämman. Dessa motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 30 september.
Tänk på att en motion bör innehålla förslag som stämman enkelt kan ta ställning till (bifalla eller avslå).
Tillbaka till innehåll