Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-07-01
Till innehåll

Din lägenhet > Kök


Kök


Spisfläkt
(§) Det är inte tillåtet att montera en motordriven spisfläkt. Föreningens ventilationssystem innebär att vi har en lösning med frånluftsfläktar på vinden.
Endast en spiskåpa med spjällfunktion och utan fläkt är tillåten. Det finns leverantörer som uppger att man kan installera en spiskåpa med fläktmotor om inte motorn är i drift. Denna kombination är inte tillåten, då luftfödet genom fläkten inte blir rätt och detta påverkar hela ventilationssystemet.
Om en otillåten motordriven fläkt ändå skulle monteras, så leder det till stora störningar i ventilationssystemet och att din granne får din matos in till sig eller inte får någon utsugsfunktion alls.
Föreningen har tagit fram ett dokument angående vad som gäller för spiskåpan.

Man har rätt att installera en kolfilterfläkt istället för spiskåpan, men detta kräver ett godkännande av styrelsen pga den uppkomna ändringen i ventilationen.
(§) Kolfilterfläkten får absolut inte anslutas till ventilationssystemet. Om kolfilterfläkt installeras ska det befintliga resterande ventilationsröret ovanför spisen förses med ett låsbart ventilationsdon som inte får installeras i ett skåp eftersom detta don måste kunna nås för rengöring och för OVK-inställning. Det resterande ventilationsröret får inte heller förlängas med ett flexibelt rör, endast fasta metallrör är tillåtna.
(§) Filtret i kolfilterfläkten måste bytas minst en gång om året, ibland upp till 2 gånger per år beroende på matlagningens omfattning.

Rengör dina filter i spiskåpan regelbundet. Filter blir snabbt igensatt och då minskar kapaciteten.
Det är mycket viktigt att rengöra filter innan en OVK-kontroll och det är bostadsrätthavaren som ansvarar för dessa filter.
Filter till den ursprungliga Futurum-spiskåpan, se Ventilation.


Byte av köksblandare
För att undvika vattenskador ska du anlita en fackman och se till att välja en köksblandare med mjukstängning för att minimera risken för att vibrationer kan orsaka läckage i kopplingar och skarvar.
(§) Vid byte ska anslutningsrören fästas i väggen med rörklammer. Se Säker Vatten.


Anslutning av diskmaskin
I de flesta kök finns det en förberedd plats för diskmaskin.
(§) Det ska finnas en vattenavstängningskran till diskmaskinen, denna ska vara synligt placerad, t.ex. inbyggd i kökskranen.
(§) Avloppsslangen från diskmaskinen ska fästas under diskbänken eller i väggen med en rörklammer för att minimera risken att vibrationer kan skaka loss avloppsslangen.


Byte av kyl/frys/diskmaskin eller installation av annan utrustning med vattenanslutning
(§) I samband med byte av ovanstående utrustningar ska man ställa utrustningen på ett underlägg (läckageskydd), som möjliggör tidig upptäckt av vattenläckage. Det måste också finnas en öppning nederst i golvsockeln (där sådan finns), så att läckande vatten kan komma ut. Läckageskyddet får ej kapas av, utan mynna utanför golvsockeln.

Avstängningskranar (Ballofixer)
Vattenanslutningarna i köken är försedda med avstängningskranar (Ballofixer). Ballofixerna är lägenhetsinnehavarens ansvar. Motionera dem 2 gånger per år för att se att de fungerar.

(§) Inga avfallskvarnar
Föreningens avloppsrör har otillräcklig dimensionering och vissa fall för dålig lutning på horisontella rör för att klara av ”sörjan” från en avfallskvarn. Styrelsen har därför, på inrådan av expertis, beslutat att inte godkänna avfallskvarnar i föreningens köksavlopp.
Tillbaka till innehåll