Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-07-01
Till innehåll

Din lägenhet > Ventilation

Ventilation

 

 
Inom Bostadsrättsföreningens fastigheter tillämpas frånluftsventilation som fungerar genom att en fläkt på hustaket suger ut luften via ventiler i kök, badrum och klädkammare. Friskluften kommer in genom fönsterventiler och förvärms vid behov genom att ledas genom radiatorn.
    

 
Det går att justera insugsöppningen/spjället med skruven på ovansidan av fönsterventilationen. Man öppnar spjället genom att vrida moturs och stänger genom att vrida medurs. Dock går det inte att stänga ventilen helt, då det alltid måste finnas tilluft till lägenheten.
 
 
Ovanför de flesta värmeelement finns ett filter som kan tvättas och bytas ut. Dessa filter är bostadsrättshavarens ansvar.
Filterduk som kan klippas till passande storlek kan än så länge köpas hos Wirströms, Folkungagatan 54. Fabrikat FLEXIT.
Metallfilter till den ursprungliga Futurum-spiskåpan finns än så länge också hos Wirströms, se ovan.
Under många värmeelement finns det också en renslucka som ska fällas ner och dammsugas med jämna intervall.
    
 
 
Gör rent utsugsventilerna i badrum och klädkammare med hjälp av dammsugare, dammvippa, trasa eller liknande, åtminstone en gång varje år.
 
Rengör filter i spiskåpan regelbundet.
 
Det bästa sättet att vädra är att öppna ett fönster eller balkongdörr en kortare tid.
 
Tänk på att minska värmen på elementet under tiden du vädrar.
 
 
(§) Det är inte tillåtet att ändra öppningen i utsugsventilen. Det förändrar den förinställda balansen av ventilationen i hela huset och kan i värsta fall orsaka kalldrag hos dina grannar.
 
 
(§) Hantverkare som anlitats av boende för ombygge/renovering får inte göra ändringar i ventilationen utan styrelsens tillåtelse.
 

Frånluftsventilation

Frånluftsventil (kontrolldon)

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL (OVK)

En OVK är en lagstadgad ventilationskontroll som utförs med ett antal års intervall.
Detta för att kontrollera att lätt friskluftstillflöde finns i lägenheten.
Det är föreningen som låter en ventilationsfirma utföra kontrollen samt bekostar den.

Däremot så är det bostadsrättshavarens ansvar att rengöra och underhålla de delar av ventilationen som finns i lägenheten.
Detta betyder bl.a. att rengöra tilluft- och frånluftsdon samt se till att spiskåpan (om sådan finns) fungerar på rätt sätt samt även hålla filter till spiskåpan rent och helt.

Tilluftsintag
Varje rum som ligger mot en yttervägg ska ha tilluftsintag så att tilluften kan komma in i lägenheten. Tilluftsintaget kan vara ett tilluftsdon bakom en radiator eller en spaltventil i fönsterkarmen.
Om någon bostadsrättshavare gör någon förändring i lägenheten för att skapa ett nytt rum (t.ex. sätter upp en vägg), så ska bostadsrättshavaren se till att det nya rummet har tilluftsintag.
Ett rum ska ha minst ett fönster alternativt balkongdörr och om det inte finns någon tilluftsintag vid dessa, så ska bostadsrättshavaren låta installera ett sådant.
Krav på tilluftsintag gäller ej för de rum som har frånluftsdon, t.ex. kök och badrum.

Ett bra alternativ är att låta installera en spaltventil i fönster- eller dörrkarmen.
Som exempel på dessa kan man välja någon av nedanstående fabrikat:


Tillbaka till innehåll