Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-09-21
Till innehåll

Din lägenhet > Värme
Värme

Värmen till våra hus levereras via fjärrvärmenätet (Fortum). Värmen till radiatorerna fördelas med hjälp av våra undercentraler.
Mängden värme till radiatorerna styrs bland annat av utetemperaturen.
Under hösten kan det hända att det känns kallt i lägenheten, detta beror på att det tar tid för värmesystemet att värma upp husen och att det kan vara varma dagar och kalla nätter.
Temperaturen i lägenheten bör ligga på 20-21 grader (enligt socialstyrelsens riktlinjer).

En uppmätning av rumstemperaturen ska alltid ske mitt i rummet och inte vid en yttervägg eller fönster. Inga fönster eller balkongdörrar ska då vara öppna.
Om ni upplever att temperaturen i lägenheten är för låg (understiger 20 grader) kontakta styrelsen för kontrollmätning.

Skötsel av element
Det är viktigt att rensa inför radiatorns rensluckor om sådan finns se bild nedan. Alla radiatorer har dock inte en renslucka.

Tillbaka till innehåll