Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-08-18
Till innehåll

Gård/Gem. utrymmen > Partytält


Partytält


Föreningen har sedan något år ett partytält som medlemmar kan hyra för 200:- /gång (kostnad för förslitning/återanskaffning). Hyran betalas i samband med utlämnande av tältet. Tältet är 3 x 6 m och enkelt att montera med medföljande bruksanvisning (man bör dock vara minst 3 personer). Obs tältet får endast användas på vår gård.

Bokning
För att vara säker på att tältet är ledigt måste du boka i god tid minst tre dagar innan användandet. Bokar gör du genom att mejla till styrelsen@hammarbystrand.org, ange vem du är (namn och det 3-siffriga lägenhetsnumret) och mellan vilka tider (datum och klockslag) du vill boka.
Bokning måste som sagt ske minst 3 dagar innan användande, då era brickor måste programmeras för att ni ska kunna komma in i passagen vid Tegelviksgatan 69 (dörren till vänster om gårdsporten Tegelviksgatan 69), där tältet förvaras.

Uppsättning och nedmontering
Du ansvarar själv för uppsättning och nedmontering. Efter nedmontering se till att påsen med tältstängerna ställs mot väggen på samma sätt som när ni hämtade det. Detta för att försäkra att påsen med tältstängerna inte hindrar passage in till cykel- och barnvagnsrum. Se också till att spännbanden håller ihop påsen innan du ställer upp den mot väggen.

Om tältet av någon anledning skadats, måste du anmäla detta senast i samband med återlämnande. Har tältet blivit blött av regn ansvarar du för att det är torrt innan det monteras ned och packas ihop. Tältet ska sedan återlämnas i passagen av den som lånat det. Tänk på att tältstängerna ska ställas upp lutande mot väggen, så att de tar minst plats.


Tillbaka till innehåll