Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-09-09
Till innehåll

Din lägenhet > Nycklar/porttel/brickor


Nycklar, porttelefon och passagebrickor


Nycklar och passagebrickor

Överlämning av nycklar handhas av mäklaren eller säljaren  i samband med överlåtelsen av lägenheten.
Till lägenheten hör också ett antal s.k.pac-brickor (initialt 2-3 st), som används för porten mot gatan och gården, tvättstugan och soprummen.
Brickorna är programmerade med en personlig kod för varje lägenhet. Denna kod finns angivet i inflyttningsbrevet som du fått från föreningen när du flyttar in. Det är aldrig samma kod som föregående boende har haft.
Maila till styrelsen om du inte kommer ihåg eller är osäker på den personliga koden.
Behöver du en ny pac-bricka, kontakta styrelsen  där du kan köpa en ny.

Föreningen har varken huvudnyckel eller reservnyckel till din lägenhet.
Om du behöver fler nycklar till din lägenhet så måste du beställa dem via styrelsen. Styrelsen beställer dessa för din räkning hos AB Byggbeslag Lås & Säkerhet, som sedan tillverkar nyckeln.
Detta beställningsförfarande är till för att öka säkerheten i nyckelsystemet. Föreningen får förutom denna hantering inte beställa nycklar till din lägenhet.
Styrelsen behöver vid beställning veta vilken beteckning som dina lägenhetsnycklar har. Beteckningen är präglad på nyckeln och består av Lxx - yy, där xx - yy är det nummer som gäller för din lägenhet.

AB Byggbeslag Lås & Säkerhet (f.d. Bysmeden) har butik på Elektravägen 22 i Västberga industriområde vid Västberga alle (Hägersten) och Viderögatan 3 i Kista.
Uppge i vilken butik du vill hämta nyckeln.
Ta med dig legitimation och ditt kontrakt/överlåtelseavtal eller senaste avgiftsavi från Riksbyggen när du ska hämta dina nya nycklar.
Det går också att få nyckeln hemsänt som rekommenderat brev, men då måste betalningen f.n. ske via Swish. Notera om du önskar detta i beställningen via styrelsen.

Extra nycklar till ditt postfack kan också köpas hos AB Byggbeslag Lås & Säkerhet. Men för att kunna köpa en ny nyckel, så måste du ta med dig din gamla nyckel så att de kan göra en kopia.
Om du endast har en nyckel och tappat den, så måste hela låset bytas. Detta kan AB Byggbeslag Lås & Säkerhet hjälpa till med, men först efter en beställning via styrelsen.

Behöver du extra nycklar till gemensamma utrymmen som cykelrum, barnvagnsrum och lägenhetsförrådsrum, måste du först beställa den via  styrelsen, som sedan beställer nycklarna åt dig hos AB Byggbeslag Lås & Säkerhet.
Du hämtar nycklarna själv i butiken och betalar för dem. Denna rutin är till för att ingen obehörig ska kunna beställa nycklar.

(§) Nycklar till extra förrådsrum ska återlämnas till styrelsen vid avflyttning eller återlämning av förråd.


Kopiering av nycklar

Behöver du extra nycklar till 9-tillhållarlåset (underlåset), så kan du göra en kopia hos de flesta låssmeder.
Det är endast kopior till de ASSA-nycklar som ingår i föreningens låssystem som måste beställas enligt förfarandet i ovanstående punkter.


Förlorad/upphittad nyckel eller pac-bricka

Meddela styrelsen omgående om du har förlorat någon nyckel eller pac-bricka. Om du har tappat den inom föreningen, så kan det hända att någon har hittat den och lämnat den till styrelsen.
Om du själv hittar en nyckel eller en hel nyckelknippa inom föreningens område, så ska du lämna den till styrelsen snarast. Ange också var du hittade den.

(§) Om din nyckel blivit stulen, så måste du omedelbart meddela detta till styrelsen samt också ange till vilka dörrar dina stulna nycklar passar till.


Entréer

Portar mot gatan öppnas med:
Enbart pac bricka 06.00-24.00.
Pac-bricka plus personlig kod 24.00-06.00.
Porttelefon 07.00-23.00, se nedan under Porttelefon.

Portar mot gården öppnas med:
Enbart pac bricka 06.00-24.00.
Pac-bricka plus personlig kod 24.00-06.00.

Portar mot kajen öppnas med:
Enbart pac bricka 06.00-24.00.
Pac-bricka plus personlig kod 24.00-06.00.

Soprum öppnas med:
Enbart pac bricka 07.00-22.00.

Hobbyrum öppnas med:
Lägenhetsnyckel till hobbyrummet (Pac bricka till gårdsporten).

Tvättstugor öppnas med:
Pac bricka till tvättstugebokningstavlan (Pac bricka till gårdsporten).

Extra WC/dusch öppnas med:
Pac bricka till utrymmet (Pac bricka till gårdsporten).


Porttelefon

Fungerar med fast telefon, Ownits IP-telefon och nu även mobiltelefon. Dock så kan vissa mobiltelefoner inte öppna porten, då de skickar ut felaktiga signaler till passagesystemet.
Anmäl ditt telefonnummer till styrelsen. Flera telefonnummer kan läggas in i systemet, dock måste varje nummer ha ett namn kopplat till numret. Detta pga att varje nummer visas endast med namnet och inte med numret.
Viktigt är också att huvudnumret (Master) måste vara aktivt.
Porttelefon fungerar endast mellan 07:00 - 23:00 när det gäller val av namn i porttelefondisplayen.

  • Dina besökare skall trycka på "Tryck här" för att se listan över boende eller tryck på "SÖK NAMN" med avseende på första bokstaven i efternamnet.
  • Bläddra med "Upp-knapp" och "Ned-knapp" eller tryck på den knapp som motsvarar första bokstaven i efternamnet.
  • När din besökande hittat ditt namn ska denne trycka på motsvarande knapp till höger.
  • Då ringer porttelefonen upp din telefon.
  • När du svarat på din telefon och konstaterat att besökaren är till dig, tryck på knapp "5" under några sekunder, varvid entredörren öppnas.

Mellan 23:00-07:00 kan din besökare knappa in det telefonnummer som är inlagt i porttelefonen samt avsluta med OK. Porttelefonen ringer då upp inknappat nummer och öppning kan ske enligt ovan.

Problem med mobilnummer i porttelefonen.
Om val av inlagt mobilnummer resulterar i att det tutar upptaget när man ringer i porttelefonen, så ligger problemet i den anslutna mobilen. Då kan något av följande alternativ hjälpa:
1. Är samtal från telefonnummer 08-6437158 eller 08-6434895 blockerade i mobilen? I så fall ta bort dessa blockeringar, då dessa nummer är de som passagesystemet använder vid uppringning.
 
2. Är samtal från okända nummer blockerade i mobilen? I så fall lägg in ovanstående 2 nummer i din mobiltelefon under Porttelefon.


Tillträde till lägenheten

Det är endast lägenhetsinnehavaren som har nycklar till lägenheten. Föreningen har inga huvudnycklar eller reservnycklar till lägenheten.
När föreningens hantverkare behöver tillträde och du inte är hemma, lägger du din/dina nycklar i nyckeltuben i dörren och låser dörren med motsvarande nyckel/nycklar.
Efter att hantverkarna har utfört jobbet, lägger de tillbaka nyckeln/nycklarna i nyckeltuben.
Om ni har installerat Yale Doorman, så måste ni skapa en kod som ni antingen ska ge till hantverkaren eller skriva den på en lapp och lägga lappeni nyckeltuben.


Byte till endast öppning av portar med brickor

Som tidigare informerats om kommer det inte att gå att öppna entréportarna med nyckel. Endast öppning med brickor kommer att fungera.

Tänk på:
a) att er lägenhetsnyckel fortfarande fungerar till sopnedkasten och hobbyrummen
 
b) att till både garage-/och entréportarna mellan kl 24:00 – 06:00 måste även den personliga koden användas tillsammans med brickan, precis som tidigare. Maila till styrelsen om du är osäker på koden.
 
c) att porttelefonen fungerar fortfarande men att den nu också går att ställa till mobiltelefonen. Ni kan befinna er varsomhelst i landet och ändå öppna porten med er mobiltelefon. Det går också att ha flera mobilnr till er porttelefon MEN viktigt är att ett av numren måste vara Master (aktivt nummer) och de övriga blir slavar. Tänk på att meddela master-nr när ni beställer detta hos Styrelsen.
 
Tyvärr har vi märkt att vissa modeller av Iphone har problem med att kunna öppna porten (tekniskt så är signalen inte rätt). Om det är så att ni har en sådan modell kontakta Styrelsen så får ni råd hur man kan lösa problemet.
 
d) att om ni behöver fler brickor så maila styrelsen, varje bricka kostar 150:- kontant.
 
e) om ni tappar bort en bricka, kontakta omgående Styrelsen. Detta för att styrelsen direkt kan spärra borttappad bricka. Skulle ni hitta brickan så är det inga problem för Styrelsen att aktivera brickan igen. Tänk på att nämna färg och nummer på brickan.
 
f) Om strömmen skulle gå har systemet en batteribackup som håller i 5-6 timmar. Är strömavbrottet längre kommer alla entréportar mot GÅRDEN ställas i ”olåst läge”. Observera portarna mot gatan då står i låst läge.
 
g) Även ”barnkoderna” för gårdsportarna försvinner.


 

 

Tillbaka till innehåll