Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-09-21
Till innehåll


Ohyra


Det är fastighetsägaren, dvs föreningen, som enligt gällande lagstiftning ansvarar för sanering av ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i fastigheten genom ett försäkringsavtal som täcker detta.
(§) Därför ska du omedelbart kontakta föreningen om din lägenhet drabbas för att kontrollera vilket skadedjurssaneringsföretag som avtal finns med. 
Som lägenhetsinnehavare kan du boka en skadedjurssanering direkt med företaget om skadedjuret finns i din lägenhet. Kontaktuppgifter, se Felanmälan
Gäller det allmänna utrymmen bör fastighetsägaren/hyresvärden sköta den kontakten.

Vad som menas med ohyra har inte angetts i lagen men hit torde höra kackerlackor, vägglöss, mjölbaggar, myror, tvestjärtar och pälsängrar. Däremot har det ansetts att löss som parasiterar på människor, loppor och mal inte är att betrakta som ohyra.

Har bostadsrättshavaren eller medlem av hans hushåll eller vissa andra personer som han ansvarar för, till exempel en andrahandshyresgäst genom vårdslöshet vållat att ohyra förekommer i lägenheten är nyttjanderätten förverkad, det vill säga bostadsrättshavaren kan sägas upp. Detsamma gäller om en bostadsrättshavare, genom att inte underrätta styrelsen om att ohyra finns i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten. Förverkande sker dock bara om underrättelse inte sker utan oskäligt dröjsmål.
Tillbaka till innehåll