Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-08-25
Till innehåll

Gård/Gem. utrymmen > Portar


PortarUppställning av porten
(§) Ingen port får ställas upp utan tillsyn, risken är att någon obehörig kommer in.
Portar med automatöppning för handikappade måste göras spänningslösa (stängas av) annars kan automatiken skadas, med stor kostnad för föreningen.

Portkoder
Föreningens portar mot gatan har inga portkoder, utan där får man använda den pac-bricka som alla boende har (eller nyckel).
Vid förlust av bricka kontakta styrelsen på styrelsen@hammarbystrand.org. Vi behöver då veta namn,adress och lägenhetsnummer (det 3-siffriga) samt nummer och färg på den saknade brickan.

Portöppning via telefon
Porttelefonen fungerar mellan kl 07 - 23 till fast telefon, IP-telefon och nu även mobil. Dock så kan vissa mobiler inte öppna porten, då de skickar ut för korta öppningssignaler till passagesystemet.
Maila styrelsen för att lägga in/ändra telefonnummer i porttelefonen. Ni kan lägga in fler telefonnummer, men då måste ni uppge namn för varje nummer, då namnet visas i porttelefonens display.
Huvudnumret för porttelefonen måste vara ett fungerande nummer. Annars fungerar inte portöppningen med "5".
En kortfattad beskrivning hur porttelefonen fungerar hittar du här.

Mellan kl 23 - 07 fungerar också porttelefonen om man vet vilket fast nummer eller mobilnummer som ligger inlagt för porttelefonen.
Knappa in telefonnumret på knappsatsen i porttelefonen och avsluta med OK. Då ringer porttelefonen upp det inlagda telefonnumret.

Portöppning via mobiltelefon om man glömt brickan eller koden
Det går också att öppna porten med mobilen om man har begärt att mobilnumret ska ligga inne i porttelefonsdiplayen och visas med ditt namn.
Sök upp ditt namn i porttelefonsdisplayen och tryck på knappen till höger om namnet. Då ringer din mobiltelefon, du svarar i mobilen och kan sedan öppna porten genom att trycka "5" på mobilens knappsats.
Mellan kl 23 - 07 kan du också öppna med mobilen, men då måste du knappa in ditt telefonnummer på knappsatsen i porttelefonen och avsluta med OK. Då ringer porttelefonen upp din mobiltelefon. Svara och öppna sedan porten genom att trycka "5" på mobilens knappsats.

Porten öppnar ibland inte vid bricköppning, fast läsaren visar grön nyckelhålssymbol och det hörs ett klick från låset
Om porten inte öppnar så kan det bero på att det kommit grus eller is på tröskeln. Låsbygeln kan då ligga i kläm och öppnar därför inte.
För utåtgående portar, tryck först porten
inåt och dra sedan porten utåt mot dig.
För inåtgående portar, drag först porten utåt mot dig och tryck sedan porten inåt.
Borsta sedan bort gruset med den borste som ska finnas vid varje port (åtminstone vinterhalvåret).

OBS! Det är under den tid som den gröna nyckelhålssymbolen visas (ca 5 sekunder) som porten är upplåst. När nyckelsymbolen släcks, låses porten med en gång.
Samma sak gäller om man öppnar porten med mobiltelefonen.

Porten stänger inte ibland
Om porten inte stänger så beror det i de flesta fall på att det kommit grus eller snö på tröskeln. Borsta bort det med den borste som ska finnas vid varje port (åtminstone vinterhalvåret).
Om det fortfarande är problem, maila till Gunnar Nilsson jgn.nilsson@gmail.com.Tillbaka till innehåll