Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2020-08-13
Till innehåll

Gård/Gem. utrymmen > Portar


PortarUppställning av porten
(§) Ingen port får ställas upp utan tillsyn, risken är att någon obehörig kommer in.
Portar med automatöppning för handikappade måste göras spänningslösa (stängas av) annars kan automatiken skadas, med stor kostnad för föreningen.

Portkoder
Föreningens portar mot gatan har inga portkoder, utan där får man använda den pac-bricka som alla boende har (eller nyckel).
Vid förlust av bricka kontakta styrelsen på styrelsen@hammarbystrand.org. Vi behöver då veta namn,adress och lägenhetsnummer (det 3-siffriga) samt nummer och färg på den saknade brickan.

Portöppning via telefon
Porttelefonen fungerar till fast telefon, IP-telefon och nu även mobil. Dock så kan vissa mobiler inte öppna porten, då de skickar ut för korta öppningssignaler till passagesystemet.
Maila styrelsen för att lägga in/ändra telefonnummer i porttelefonen. Ni kan lägga in fler telefonnummer, men då måste ni uppge namn för varje nummer, då namnet visas i porttelefonens display.
Huvudnumret för porttelefonen måste vara ett fungerande nummer. Annars fungerar inte portöppningen med "5".
En kortfattad beskrivning hur porttelefonen fungerar hittar du här.

Porten stänger inte ibland
Om porten inte stänger så beror det i de flesta fall på att det kommit grus eller snö på tröskeln. Borsta bort det med den borste som ska finnas vid varje port (åtminstone vinterhalvåret). Om det fortfarande är problem, maila till Gunnar Nilsson jgn.nilsson@gmail.com.

Porten öppnar inte ibland vid bricköppning, fast läsaren visar grön nyckelsymbol
Om porten inte öppnar så kan det bero på att det kommit grus eller is på tröskeln. Låsbygeln kan då ligga i kläm och öppnar därför inte. Tryck in dörren (för utåtgående dörrar) alt. drag ut dörren (för inåtgående dörrar) när ni försöker att öppna med brickan. Borsta sedan bort gruset med den borste som ska finnas vid varje port (åtminstone vinterhalvåret).
Tillbaka till innehåll