Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-07-21
Till innehåll

Din lägenhet > Balkong och uteplats


Balkong och uteplats


 
 
(§) Det är inte tillåtet att glasa in balkongen eller sätta upp någonting på husfasaden. Balkonginglasning kräver bygglov.
 
(§) Det är inte tillåtet att sopa ner skräp, hälla ut vatten, skaka mattor eller kasta ner saker från balkongen.
Det är inte heller tillåtet att göra ren balkongen med högtryckstvätt. Om det finns skräp i ev. hängränna vid balkongen, så ska det rensas manuellt.
 
(§) Blomlådor ska hängas på insidan av balkong- eller terrassräcket för att de inte ska falla ner och orsaka skada.

 
Vindskydd på balkongräcke
Det är tillåtet att sätta upp vindskydd på balkongen (se nedan vilka färger som är tillåtna).
Vindskyddet får endast sitta mellan de två vita horisontella metallstängerna. Det ska vara ordentligt fastsatt för att minska risken för störande oljud när det blåser.
 
Transparent skydd kan användas enligt ovan.
Vindskydd av textil är beroende på fasadfärgen. Här kan du se färgprov på vindskydden.


Staket eller plank vid uteplats
Om ni önskar sätta upp ett staket/plank vid er uteplats, så måste detta följa de regler som gäller enligt Stockholms stad.  
Dessutom måste ni också alltid ansöka om tillstånd från föreningens styrelse.

Ett staket är en glesare konstruktion och består av minst hälften luft och går att se igenom från alla håll. Med det menas att mellanrummet mellan konstruktionens olika delar är större än konstruktionen i sig.
Detta gäller för både vertikalt och horisontellt placerade plankor/ribbor, Om t.ex. staketet är byggt i trä ska mellanrummet mellan plankorna vara större än plankornas bredd.
Det behövs inte bygglov för att sätta upp staket som är lägre än 1,1 meter från marken, men det kan behövas om höjden är större. Dock krävs det alltid styrelsens tillstånd.

Ett plank är en tätare konstruktion, dvs där mellanrummet mellan brädorna/ribborna är mindre än dessa eller där mellanrummet helt saknas.
Materialet kan vara trä, men även en glasskiva eller en segelduk som monteras stående räknas också som plank.
För plank som är högre än 1,1 meter från marken krävs det alltid bygglov och naturligtvis också styrelsens tillstånd.
 
Grillning på balkong och uteplats
(§) Det är inte tillåtet att grilla med gasol- eller kolgrill på balkonger, altaner och uteplatser.
Skälet är främst den brand- och explosionsrisk men även det obehag för grannar som rök från grillen skapar.
Det är däremot tillåtet att grilla med elgrill, om det inte stör grannarna.
 
 
Balkongräcket
(§) Lägenhetsinnehavaren ansvarar för underhåll av balkongräckets överliggare av trä, använd klarlack eller träolja. Bäst resultat erhålles om man använder oljelack innehållande kinesisk träolja typ Le Tonkinois (samma som används på båtrelingar). Efter att man slipat träet rent, så ska man följa instruktionerna för att få bäst och mest hållbart resultat. Att ersätta ett räcke kostade år  2010 mellan 20-30000 SEK.
Det är inte tillåtet att måla räcket med annan typ av färg.
Om ni behöver hjälp med underhåll av överliggaren så kan Veteranpoolen hjälpa till. Deras hemsida är https://veteranpoolen.se, mailadress sodermalm@veteranpoolen.se och telefon: 08-40903030.
Vid en eventuell ersättning av överliggaren, så är endast ek tillåtet som träslag.


Balkonggolv
(§) Ni som har trall eller någon annan typ av matta på balkonggolvet måste en gång per år (helst höst) lyfta på trallen eller mattan och göra rent balkonggolvet (gäller också för altaner och terasser). Detta för att förhindra skador på balkonggolvet, t.ex. frostskador.

(§) Det är inte tillåtet att rengöra balkongen med högtryckstvätt.

Det är tillåtet att lägga klinkers på balkonggolvet.
Tänk på att välja klinkers som är frosttåliga. Tänk också på att välja klinkers som klarar belastningen på balkong och balkonginfästning.


Odling på balkong
Odling på balkong är tillåten om man använder odlingslådor/krukor som är täta i botten. Skälet är att vatten och jord inte skall kunna rinna ner på grannen under. Vidare skall lådan/krukan ställas på ventilerat underlag (t.ex. trall) och inte direkt på betongplattan.


Snöröjning
(§) Det är lägenhetsinnehavarens ansvarar för att röja snö från balkongen. Terrassinnehavarare ansvarar även för att avrinning är väl rengjord och fri från snö och is.
 
 
Ställ inga föremål mot balkongväggen!
(§) Ställ inga föremål nära fasadväggen då det finns risk att det binds fukt som kan tränga in i fasaden och ställa till skada. Detta är särskilt viktigt vintertid, då snö och is kan ligga an mot fasaden.
Vintertid bör alla föremål stå minst 20 cm från fasaden. Glöm inte vinterstormarna, förankra allt ordentligt.
Tillbaka till innehåll