Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-09-21
Till innehåll

Din lägenhet > Pantsättning


Pantsättning


En bostadsrättinnehavare kan låna pengar i bank med bostadsrätten som säkerhet för lånet. Bostadsrätten blir då pantsatt som säkerhet för lånet. När en bostadsrätt pantsätts innebär det att långivaren (panthavaren) har företräde till utdelning vid en utmätning av bostadsrätten, vid bostadsrättshavarens konkurs eller vid tvångsförsäljning. 

Panten är en särskild förmånsrätt, alltså en prioriterad fordran som ger rätt till utdelning före den eller de med sämre förmånsrätt. Betalar inte bostadsrättshavaren (låntagaren) kan långivaren (panthavaren) kräva in panten genom att först ansöka om betalningsföreläggande och därefter begära verkställighet, det vill säga utmätning hos kronofogdemyndigheten.

För att en panträtt ska vara giltig krävs dels en korrekt pantsättning av bostadsrätten från bostadsrättshavaren till långivaren dels en underrättelse (denuntiation) till bostadsrättsföreningen om pantsättningen. Pantsättningen blir juridiskt bindande för långivaren först sedan föreningen blivit underrättad om pantsättningen, något som alltid sker skriftligen på särskilt formulär. 

När föreningen underrättas om pantsättningen är föreningen skyldig att notera pantsättningen i lägenhetsförteckningen. Panthavarens namn – vanligtvis en bank eller annat kreditinstitut, ska föras in i förteckningen med datum för noteringen. Föreningen åläggs också att återsända långivarens exemplar av formuläret med intyg om att låntagaren är medlem i föreningen och innehavare av bostadsrätten samt upplysa om tidigare pantnoteringar som kan finns registrerade i lägenhetsförteckningen.

Det är mycket viktigt att pantnoteringen genast förs in i förteckningen. Förmånsrätten för panthavaren är beroende av i vilken tidsordning noteringen i lägenhetsförteckningen ägt rum. Slarv med sådana anteckningar kan leda till skadeståndskrav mot styrelsen, om slarvet lett till förlust för panthavaren eller bostadsättshavaren.

Tänk också på att vid pantsättning av bostadsrätt behöver inte något kreditbelopp anges. En bostadsrätt kan pantsättas hur många gånger som helst och föreningen kan aldrig neka en medlem att pantsätta sin lägenhet.

Bostadsrättshavarens make/maka, registrerade partner eller sambo måste godkänna pantsättningen om det är deras gemensamma bostad. I annat fall är pantsättningen inte giltig fullt ut. 

All hantering av pantsättningar och lägenhetsregister ombesörjs i vår förening av Riksbyggen. Alla handlingar från banken avseende pantsättning skall därför sändas till Riksbyggen under följande adress:

Riksbyggens Servicecenter
Box 540 
721 09 Västerås

Telefon: 0771-860 860

Utdrag ur lägenhetsförteckning


Vid kontakter med banken, t.ex.om du vill öka på lånen eller byta bank, brukar banken vilja ha ett utdrag ur lägenhetsförteckningen. Utdraget innehåller uppgifter om både lägenheten och om dej/er som lägenhetsinnehavare. (Se exempel här)

Utdrag ur lägenhetsregistret beställer du hos Riksbyggen på telefon 0771-860 860.
Tillbaka till innehåll