Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-09-21
Till innehåll

Gård/Gem. utrymmen > Källarförråd/källargångar


Källarförråd / källargångar


Brandfarliga vätskor och gaser.

(§) Det är inte tillåtet enligt brandskyddsmyndigheten att förvara brandfarliga vätskor och gaser i källarförråd eller källargångar.

En brandfarlig vara är märkt med en farosymbol och en text. Se nedan de olika klasserna.
              
Fara
De gaser och vätskor som har en låg flampunkt (lättantändliga) är märkta med en flamma  och texten Fara.
Till den här gruppen hör till exempel gasol, acetylen,  bensin, eter, thinner, t-sprit, aceton, toulen och koncentrerad  spolarvätska.

Varning
Vätskor märkta med en flamma och texten Varning har högre flampunkt.
De är mycket lättantändliga. Hit hör till exempel tändvätska, fotogen,  lacknafta, vissa färger och utspädd spolarvätska.


Ställ ingenting i källargångarna

(§) Det är inte tillåtet att ställa något i källargångarna eller utanför ditt källarförråd.
Källargångarna städas för närvarande endast en gång per år.

Av brand- och försäkringsskäl gör styrelsen regelbundna ronderingar. Föremål som står i gångarna omhändertas och förvaras i tre månader, varefter de kastas.
Tillbaka till innehåll