Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-07-01
Till innehåll

Din lägenhet > Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

 

 
(§) Mininimera risk för stopp i avloppet
Häll inte stekflott eller olja i diskhon, torka ur med papper och släng i hushållsoporna. Stora mängder av olja tex. töming av fritös lämnas till återvinningscentral.
Förebygg stopp genom att använda Yes i kombination med kokhett vatten med jämna mellanrum.
Rensa vattenlås och golvbrunnar med jämna mellanrum (se nedan).

(§) Inga avfallskvarnar
Följ länk för information.

(§) Mininimera risk för vattenskada
Ta för en vana att stänga av vattnet till diskmaskin och tvättmaskin när de inte används.
Kontrollera att avstängningskranar för tvättställ, dusch etc. fungerar.
Se till att slangar till tvätt och diskmaskin inte hänger lösa, är klämda eller fastsatta på ett sånt sätt att de kan skadas.
 
 
Stopp i avloppet eller dålig lukt
(§) Det är inte tillåtet att använda kemisk propplösare (tex. kaustik soda) i avloppen.
 
Använd avloppsrensare i diskhon/handfat, rensa vattenlåsen under handfat/diskho.
 
Vattenlåset under tvättstället öppnas i de flesta fall genom att skruvas av. 
 
Golvbrunnen i badrummet har en insats, som bör tas upp och rensas med jämna mellanrum. Det finns risk för avloppslukt om tvålrester och hår får ligga kvar och torkar.
 
Var noga med att sätta tillbaks insatsen i exakt samma position som tidigare och fyll på vatten, annars finns risk att det kan lukta illa.
Ett tips: Häll lite diskmedel på tätningslisten innan insatsen sätts tillbaks. Det blir då lättare att trycka den på plats, så att det blir tätt och man slipper avloppslukt.

Om du inte kan utföra detta själv, går det bra att ringa Riksbyggen 0771-860860 och gör en felanmälan, kostnaden debiteras lägenhetsinnehavaren.

Misstänkt vattenskada
(§) Misstänkt vattenskada ska omgående anmälas till styrelsen, se mer under Vattenskada. 
 
Avstängningskranar (Ballofixer)
För varje inkommande vattenanslutning finns det avstängningskranar (s.k. Ballofixer).
 
Dessa måste finnas väl synliga och lätta att nå om det skulle bli en vattenläcka. Motionera dem 2 gånger per år.
(§) Avstängningskranarna (Ballofixerna) får absolut inte täckas för eller byggas in. Ballofixerna är lägenhetsinnehavarens ansvar.

Legionellabakterien och varmvatten
Legionellabakterier finns naturligt i sjöar och mark. De kommer in i fastigheten med kallvattnet. I fastighetens undercentral värms kallvattnet upp och blir till varmvatten. Bakterierna förökar sig mellan 20 och 45 grader Celsius.
För att förhindra att bakterierna förökar sig måste varmvattnet i hela varmvattensystemet vara över 50 grader Celsius. Detta övervakas med jämna mellanrum av Riksbyggens drifttekniker.

Men om ni åker bort en längre tid, så finns det en viss risk att det kan finnas bakterier i det stillastående varmvattnet mellan själva varmvattensystemet och en tappkran/dusch i er lägenhet. För att åtgärda detta rekommenderas ni att när ni kommer hem igen spola varmvatten 1-2 minuter för att döda eventuella bakterier. Lämna badrummet och stäng dörren för att förhindra att vattenångan sprider sig i lägenheten.
Tillbaka till innehåll