Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2020-09-15
Till innehåll

Aktuell information

 • Avstängning av våra grovsop- och återvinningsrum (2020-09-14)

    Grovsoprummens golv är i stort behov av renovering. Golven kommer att slipas och målas, vilket gör att soprummen måste      stängas av i en vecka per soprum enligt följande:
    Tengdahlsgatan 47, v39 (21 - 25 sept)
    Nackagatan 18, v 40 (28 sept - 2 okt)
    Tegelviksgatan 59, v 41 (5 - 9 okt)
   Containrarna kommer eventuellt behövas ställas ut på gården, MEN under denna tid får absolut inget läggas i dessa.
   Ingenting får inte heller ställas utanför soprummen.

 • Vad händer med vår föreningslokal ? (2020-09-05)
    Styrelsen har fått många frågor angående vår föreningslokal. Den liksom mycket annat har blivit drabbad av förseningar     
   på grund av Covid-19. Vi räknar med att lokalen kommer vara inredd och möjlig att använd efter årskiftet. Lyckas vi                tidigare så återkommer vi med mer information, så håll ut.

 • Lösa marmorplattor i entreplan Tegelviksgatan 61-69 och Tengdahlsgatan 41-49 (2020-09-03)
    Det har visat sig att några marmorplattor i entreportarna sitter lösa. Detta kommer att åtgärdas under hösten av BNB.

 • Rengöring av ventilationkanalerna (2020-08-27)
   Rengöring av ventilationskanalerna planeras att påbörjas under hösten. Mer information kommer senare.

 • Fel på vårt bredband (2020-08-27)
    Den entreprenör som utför arbete för Stockholm Vatten i Nackagatan har orsakat brott på fibern in till får fastighet.
    Den är nu temporärt lagad av Stokab tills arbetet i Nackagatan är klart.

 • Arbete på Nackagatan (2020-08-17)
    Stockholm Vatten har idag påbörjat arbetet med att lägga ner ett dagvattenavlopp i Nackagatan ner till kajen.
    Detta innebär att det blir endast ett körfält öppet under arbetet, vilket kan störa utfart från vårt garage.
    Ingen parkering är tillåtet på gatan under arbetets varaktighet.

 • Ändringar i kabel-TV-utbudet (2020-08-15)
    Från den 8 september kommer ComHem endast att sända digitala kanaler i kabel-TV. De analoga kanalerna och     radiokanalerna tas bort. Mer info under Kabel-TV.

 • Obehöriga besök i vår förening (2020-07-28)
     Vi har tydligen under de senaste dagarna haft obehörigt besök i vår förening. Detta har resulterat att någon har uträttat sina      behov på bottenvåningen i Tengdahlsgatan 47. Mycket olustigt! Detta aktualiserar nu igen vår begäran att ni som bor i      trapphuset försöker att hålla koll på de som kommer in och som ni inte känner igen, speciellt nu under semestertider. Se      också till att porten går i lås.
     Samma sak gäller även för de som kör ner eller upp ur garaget. Stanna och se till att porten stänger innan ni åker vidare.

 • Kommunikation till styrelsen under sommaren (2020-06-25)
    Under slutet av juni, hela juli och början av augusti försöker också styrelsen ha semester. Nästa styrelsemöte är den 12/8.
   All mailkommunikation till styrelsen under sommaren måste gå till styrelsen@hammarbystrand.org. Om ni anmäler något     problem till Riksbyggen ska också en kopia skickas till styrelsen@hammarbystrand.org. Styrelsen önskar alla en fin sommar!

 • Översyn av gården (2020-06-16)
    Vid den årliga besiktningen av gården visade det sig att en del buskar och träd (främst på Nackagatan) behövdes ses över.
   Dessutom måste tyvärr tujan på gården mellan Nackagatan 14 och 16 tas bort, då den riskera att skada garaget som ligger    under den. Träden på Nackagatan står också för nära husfasaden och där behövs det göra en insats. I värsta fall kanske man    måste ta bort något träd.

 • Sommarfirande på vår fina gård (2020-06-15)
   Nu är vi många som är hemma och ute på vår fina gård, så måste vi tänka på att vårda den så att alla kan njuta av den. Inga    av våra trädgårdsmöbler får flyttas omkring, utan måste stå kvar där de är placerade. Detta gäller även pergolans möbler.    Dessutom får inga andra tunga möbler eller annat tungt placeras på våra gräsmattor. Egna mindre solstolar typ brassestolar    går bra och picnic på filt är ett jättebra alternativ.

 • Nya överliggare till balkongräcke (2020-05-25)
   Överliggare kan beställas av snickeri, se Balkong_och uteplats.

 • Bryggan nr 2 har kommit!  Länk (2020-05-13 16:50)


Tillbaka till innehåll