Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-09-15
Till innehåll

Aktuell information

 • Arbete i garaget utförs av Envac (2021-09-15)
     Idag kommer Envac att utföra  rensning av de golvbrunnar som används av sopsugen. Detta sker med sug och innebär att en      sugslang kommer under arbete att ligga på garagegolvet. Arbetet i sig kommer inte att ta så lång tid, men vi ber alla att vara      uppmärksamma på den utlagda slangen.

 • Nästa installation av laddplatser för bil i garaget (2021-08-30)
    Nästa installationstillfälle för laddplatser kommer att bli slutet av november 2021 med användningsstart 2021-12-01. Maila     styrelsen om du är intresserad av en laddplatspå din garageplats. Följande installationstillfälle kommer att vara i mars 2022.

 • Arbeten med belysning i trapphus Tegelviksgatan 61-69 och Tengdahlsgatan 41-49 (2021-08-03)
    Nu har en översyn av belysningen i trapphusen påbörjats som ett förberedande steg inför upprustningen av ovanstående     trapphus. Detta innebär byte av ljuskällor till LED i de armaturer som idag har andra typer av ljuskällor samt borttagande av     de armaturer som efter detta blir onödiga. Dessutom finns det armaturer över namntavlorna (ute och inne) som det inte går     att byta ljuskälla i och som därför kommer att tas bort. Behovet av de yttre namntavlorna är inte heller så stort, då all denna     information redan finns i porttelefonen.

 • Nytt angående föreningslokalen (2021-07-15)
     Från och med idag 15/7 så gäller tills vidare nya regler angående personer per kvm. Därför kan vi nu öppna upp för möten i     vår föreningslokal. Tänk på att det är ert eget ansvar att antalet begränsas så att rekommendationerna uppfylls.
   
 • Styrelsen önskar alla en glad sommar (2021-07-02)
    Nu är sommaren här och vi i styrelsen önskar alla boende i föreningen en trevlig sommar. Styrelsen försöker också i görligaste     mån vara sommarlediga och vårt nästa styrelsemöte blir i mitten av augusti.

 • Bryggan nr 2 (2021-06-19)
     Länk till Bryggan nr 2

 • Rengöring av ventilationskanalerna (2021-06-19)
    Rengöringen av den sista fastigheten Nackagatan 20 är ny igång och beräknas vara klar innan midsommar.
   Åtgärdande av de av  entreprenören funna avvikelserna kan nu också genomföras, om boende inte har åtgärdat det själv.

 • Övernattningsmöjlighet i föreningslokalen (2021-06-19)
    Som ni säkert vet så gäller fortfarande regler för begränsningar av antalet personer i lokaler. Men då det finns ett intresse för     att utnyttja föreningslokalen för övernattning, så planerar vi nu att öppna upp den för övernattning för max 2 personer. Priset     blir 400 kr/natt. Incheckning 14:00 och utcheckning 12:00. Man kan boka max 2 nätter i följd, men om inte lokalen är bokad     följande natt så finns det möjlighet att förlänga med en natt till. Det är endast lägenhetsinnehavare som får boka och som får     en faktura efter övernattningen. Bokning via email till styrelsen@hammarbystrand.org. Lakan,  örngott och handdukar ingår      inte i hyran, så det får man ta med sig själv.

 • Underhåll av portarna (2021-06-14)
    Det årliga underhållet av våra portar har nu påbörjats. Detta innebär slipning och lackning av de portar som behöver detta.

 • Problem med öppning av porten i Nackagatan 20 (2021-06-12)
    En  boende i Nackagatan 20 har hos kommunen ansökt om installation av  dörrautomatik för porten. Detta har kommunen     beviljat och därefter  har en dörrautomatik i kommunens försorg installerats. Efter  installation av sagda dörrautomatik har det     ibland inte gått att  öppna  porten fastän nyckelhålssymbolen  lyser grönt och det klickar i låset. Detta fel är därför med största     sannolikhet orsakat av installationen. Styrelsen har nu bytt ut låscylindern till en som fungerar med lägenhetsnyckeln, så  att      om det inte fungerar med brickan kan man komma in med  lägenhetsnyckeln.

 • Byte av filter i en kolfilterfläkt (2021-05-19)
     Tänk på att filtret i en kolfilterfläkt måste bytas minst en gång om  året för att undvika matos i lägenhet och trapphus. Om      matlagningen  är mycket frekvent, så kan det behövas två byten per år.

 • Installation av laddplatser i garaget (2021-05-19)
    Då  det nu krävs mer förberedelser när det gäller installation av  laddplatser i garaget, så kommer vi att begränsa installations-      tillfällena till mars, juni, september och december. Detta för att  ha tillfälle att se över eldistribution, anlsutningar och kabel-
   dragningar. Tänk på detta då ni beställer el- eller elhybridbil.

 • Överliggare till balkongräcken (2021-05-11)
    Äntligen ser det ut som vi har hittat någon som kan hjälpa oss med överliggarna. Veteranpolen Södermalm har
    kontakter med pensionerade hantverkare som troligtvis kan hjälpa oss. De har även möjlighet att hjälpa till med mycket
    annat. Läs mer på veteranpoolen.se, maila till sodermalm@veteranpoolen.se  eller ring 08-40903030. Om någon del måste     ersättas, så är endast ek tillåtet som träslag.

 • Hyrda elsparkcyklar på föreningens mark (2021-04-21)
      Det  är inte tillåtet att parkera hyrda elsparkcyklar på  föreningens mark.  Detta inbegriper hela gården, marken mellan       Tegelviksgatan 59 och  61 samt dessutom marken mellan trottaren och  huskropparna på  Tengdahlsgatan 41-47 och      Nackagatan 14-22.

 • Portöppning via mobiltelefon om man glömt brickan eller koden (2020-12-07)
     Sök upp ditt namn i porttelefonsdisplayen och tryck på knappen till   höger om namnet. Då ringer din mobiltelefon, du svarar i     mobilen  och  kan sedan öppna porten genom att trycka "5" på mobilens knappsats.
    Mellan kl 23 - 07 kan du också öppna med mobilen, men då måste du   knappa in ditt mobiltelefonnummer på knappsatsen i      porttelefonen och   avsluta med OK. Då ringer porttelefonen upp din mobiltelefon. Svara  och  öppna sedan genom att trycka      "5" på mobilens knappsats

 • Problem med att öppna portar (2020-11-27)
    Om ni upplever att det inte går att öppna porten fast nyckelsymbolen lyser grönt, så kan de bero på sten vid tröskeln.
    Om porten går utåt, tryck porten först inåt och dra sedan utåt. Om   porten går inåt, drag porten först utåt och tryck sedan      inåt.


Tillbaka till innehåll