Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-07-01
Till innehåll

Historik


"Hammarby Strand ett träffande namn"

Vår förening vilar bokstavligen på den första strandlinjen till Hammarby sjö.

Sjön var ursprungligen en insjö mellan Skanstull och Danviken, där den hade sitt utlopp via en liten bäck ut till Saltsjön.

Gustav Vasa beslutade att bygga en fördämning vid Skanstull och höjde därmed sjöns yta till 4.8 meter över Saltsjöns. Vid Danviken uppfördes då en kvarn och en smedja som drog nytta av det forsande vattnet.

Under 1920-talet byggdes den nuvarande farleden som förband Saltsjön med Mälaren och Sicklasjön. Efter bygget fick sjön samma nivå som Saltsjön.

När vi i dag går på vår innergård är det lätt att föreställa sig den förra strandlinjen. Den är markerad med kullersten och en brygga. På bryggan finns en staty av en tidstypisk tvätterska, ovanför bryggan står ytterligare statyer. Förebilden till dessa figurer är hämtade från Per-Anders Fogelströms romansvit om Stockholm. Konstnären Lars Abrahamson har med sitt verk ”Vid stranden” gett utgångspunkter för associationer till den gamla miljön vid Barnängens gård och Hammarby Sjö.

Föreningen består av två fastigheter:
Tobaken 2 (Tegelviksgatan 61-69, Tengdahlsgatan 41-49)
Tobaken 3 (Tegelviksgatan 55-59, Nackagatan 14-22)

Från början var det två skilda projekt med Riksbyggen och PEAB som byggherrar för varsin fastighet. Tanken var då att det skulle bli två olika föreningar med en gemensamhetsanläggning i mitten; gården och garaget. Riksbyggen tog på ett tidigt stadium över hela byggherreansvaret med PEAB som entreprenör. Eftersom projekteringen redan påbörjats, valde man att arbeta vidare med de två arkitekter som påbörjat arbetet. Även om det skiljer sig i vissa detaljer mellan fastigheterna, är dock likheten påtaglig. Båda fastigheterna består av en L-formad huskropp och punkthus (Tobaken 2 ett punkthus och Tobaken 3 två punkthus).

Arkitekt för Tobaken 2 var Roman Wozniak och för Tobaken 3 Sune Lindkvist. Planarkitekt för hela projektet Sjöstaden var Jan Inghe-Hagström som bodde i föreningen under några år och fått ett torg uppkallat efter sig på andra sidan kanalen.


Här nedan kan du se hur området såg ut vid tiden omkring förra sekelskiftet.
Fler historiska bilder hittar du hos Stockholmskällan.
Tillbaka till innehåll